RIBIŠKA DRUŽINA BOHINJ                                                       

GRAJSKA UL. 10                                                               

4264 BOHINJSKA BISTRICA

Tel/Fax :04 572 18 32

www.bohinj.si/rd/

Email : rd.bohinj@cc-line.si

 

 

Datum: februar  2017

 

 

OBVESTILO 1/2017

 

 

1. ČISTILNA AKCIJA

 

Spomladanska čistilna akcija bo potekala v soboto dne 01.04.2017, s pričetkom ob 8.00 uri pred gostiščem Danica in bo trajala do 13.00 ure.

Udeleženci naj s seboj na čistilno akcijo prinesejo priročno orodje, opozarjamo na primerno obutev in obleko. Po zaključku akcije, je v restavraciji Triglav v Stari Fužini organizirano kosilo za vse udeležence čistilne akcije. Vse člane opozarjamo, da je udeležba na 1 čistilni akciji pogoj za dvig letne dovolilnice v naslednjem letu  in jo mora opraviti vsak član sam .

 

2. IZDAJANJE LETNIH RIBOLOVNIH DOVOLILNIC

 

Ribolovne dovolilnice za leto 2017, bomo ob gotovinskem plačilu izdajali  v času uradnih ur, ob torkih med 17.00 uro in 19.00 uro v prostorih RD.

Tisti člani, ki niste opravili obveznega števila delavnih ur ( 10 ur ), boste le-te morali plačati  (ura neopravljenega dela za leto 2017 znaša 14,00 €) - sklep zbora družine 2009. Tretjim osebam ribolovnih dovolilnic ne bomo  izdajali.

V letu 2017 imajo člani RD Bohinj pravico koristiti 2 dneva za goste in sicer 1 dan na Bohinjskem jezeru in 1 dan na Savi Bohinjki, za gosta bo prejeta priloga, ki jo mora član ob koncu sezone vrniti z dovolilnico. Imetnik dovolilnice ne sme vpisati kot gosta člana RD Bohinj.

 

 

3. DELOVNE OBVEZNOSTI ČLANOV

 

Delovne ure bo kot v preteklosti možno opravljati vsako 1. In 3. soboto v času od aprila do novembra 2017 in sicer med 8:00 in 13:00 uro. Prosimo, da udeležbo predhodno potrdite gospodarju na tel.:031 605 038 zaradi lažjega planiranja. Delovne ure so pogoj za dvig ribolovne dovolilnice v naslednjem letu. Člani z letno obvezo 50 +15 ur, le teh ne morejo plačati ali neopravljene ure prenašati v naslednje leto in so pogoj za nadaljevanje članstva.

 

 

4. OSTALA OBVESTILA

 

Pisarna ribiške družine je v stavbi Zavoda za gozdove na Grajski ul. 10 v Boh. Bistrici, ( v bližini gostišča Zoisov grad ). Uradne ura so vsak torek med 17.00 uro in 19.00 uro, v primeru da je ta dan praznik je pisarna zaprta.

 

 

 

 

Vsa informacije v zvezi delovanja RD Bohinj dobite na naslednjih gsm tel. številkah:

 

040 468 990  Marko GRADNIK   -  tajnik, vodja ribiških čuvajev

031 605 038  Blaž SELAN           -  ribogojec, gospodar

041 904 099  Leopold SELAN     -  blagajnik

 

 

DOBER PRIJEM !

 

       Tajnik RD Bohinj:                                                                           Predsednik RD Bohinj:

       Marko GRADNIK                                                                              Miro STARE