RIBIŠKA DRUŽINA BOHINJ                                                       

Jelovška c. 5                                                               

4264 BOHINJSKA BISTRICA

Tel/Fax :04 572 18 32

www.bohinj.si/rd/

Email : rd.bohinj@cc-line.si

 

Datum: februar  2019

 

 

OBVESTILO 1/2019

 

  1. 1.VOLITVE 2019 

Na 43. redni seji UO RD Bohinj 05.02.2019, je bil sprejet sklep, o pričetku kandidacijskega postopka za Predsednika RD Bohinj z listo. Vsi interesenti (polnopravni člani RD Bohinj) lahko kandidaturo vložite v pisni obliki do 9:00 ure , dne 02.03.2019 .

 

2. ČISTILNA AKCIJA

Spomladanska čistilna akcija bo potekala v soboto dne 16.03.2019, s pričetkom ob 9.00 uri pred gostiščem Danica in bo trajala do 13.00 ure.

Udeleženci naj s seboj na čistilno akcijo prinesejo priročno orodje, opozarjamo na primerno obutev (visoki škornji) in obleko. Po zaključku akcije, je v Danici organizirana malica za vse udeležence čistilne akcije. Vse člane opozarjamo, da je udeležba na 1 čistilni akciji pogoj za dvig letne dovolilnice v naslednjem letu  in jo mora opraviti vsak član sam. Članom RD se prizna 5 ur.

Glede na vremenske razmere ( sneg in možen visok vodostaj) je možno, da se spomladanska akcija prestavi, v tem primeru je rezervni termin sobota 30.03.2019.  

 

3. IZDAJANJE LETNIH RIBOLOVNIH DOVOLILNIC

Ribolovne dovolilnice za leto 2019, bomo ob gotovinskem plačilu izdajali  v času uradnih ur, ob torkih med 17.00 uro in 19.00 uro v prostorih RD. .

Tisti člani, ki niste opravili obveznega števila delavnih ur ( 10 ur ), boste le-te morali plačati  (ura neopravljenega dela za leto 2018 znaša 14,00 €) - sklep zbora družine 2009. Tretjim osebam ribolovnih dovolilnic ne bomo  izdajali.

V letu 2019 imajo člani RD Bohinj pravico koristiti 6 dni za goste.  Za gosta bo prejeta priloga, ki jo mora član ob koncu sezone vrniti z dovolilnico. Imetnik dovolilnice ne sme vpisati kot gosta člana RD Bohinj.

 

4. DELOVNE OBVEZNOSTI ČLANOV

Delovne ure bo kot v preteklosti možno opravljati vsako 1. In 3. soboto v času od aprila do novembra 2019 in sicer med 8:00 in 13:00 uro, ali po dogovoru z gospodarjem. Prosimo, da udeležbo predhodno potrdite gospodarju na tel.:031 605 038 zaradi lažjega planiranja. Delovne ure so pogoj za dvig ribolovne dovolilnice v naslednjem letu. Člani z letno obvezo 50 +15 ur, le teh ne morejo plačati ali neopravljene ure prenašati v naslednje leto in so pogoj za nadaljevanje članstva.

 

5. OSTALA OBVESTILA

Pisarna ribiške družine je v stavbi RIBOGOJNICE; Jelovška c.5 4264 B. Bistrica.

Uradne ura so od 08.03.2019 dalje vsak petek med 18:00 uro in 20:00 uro, v primeru da je ta dan praznik je pisarna zaprta.

 

 

Vsa informacije v zvezi delovanja RD Bohinj dobite na naslednjih gsm tel. številkah:

 

051 331 203  Miro STARE           - Predsednik RD Bohinj

040 468 990  Marko GRADNIK   -  tajnik, vodja ribiških čuvajev

031 605 038  Blaž SELAN           -  ribogojec, gospodar

041 904 099  Leopold SELAN     -  blagajnik

 

 

 

DOBER PRIJEM !

 

 

 

       Tajnik RD Bohinj:                                                                           Predsednik RD Bohinj:

       Marko GRADNIK                                                                              Miro STARE