RIBIŠKA DRUŽINA BOHINJ                                                       

GRAJSKA UL. 10                                                               

4264 BOHINJSKA BISTRICA

Tel/Fax :04 572 18 32

www.bohinj.si/rd/

Email : rd.bohinj@cc-line.si

 

Datum: marec  2017

 

 

OBVESTILO 2/2017

 

 

  1. 1.SKLEP ZBORA DRUŽINE 

 

Na Zboru družine je bil sprejet sklep glede omejitve dni za goste, tako, da se v pravilih o športnem ribolovu za leto 2017 črta sledeče besedilo:

 

 V letu 2017 imajo člani RD Bohinj pravico koristiti 2 dneva za goste in sicer 1 dan na     Bohinjskem jezeru in 1 dan na Savi Bohinjki.

         

            In se nadomesti z:

 

  V letu 2017 imajo člani RD Bohinj pravico koristiti 6 dni za goste in sicer 3 dni na Bohinjskem jezeru in 3 dni na Savi Bohinjki. Vsi prejmejo prilogo dovolilnice, kjer je potrebno vpisati revir, datum in ime gosta, v samo dovolilnico pa ravno tako 2 datuma. Priloga se ob koncu sezone vrne z dovolilnico. Ob vpisu gosta v R2 – Sava Bohinjka velja za nosilca dovolilnice režim ujemi & spusti, uplen gosta pa  se beleži v dovolilnico. Pri vpisu gosta v R1 – Bohinjsko jezero velja za oba ribiča režim ujemi & vzemi. Prenos dni za gosta je možen iz Save Bohinjke na Bohinjsko jezero, obratno NE.

  1. 2.IZMENJAVA DOVOLILNIC 

V letu 2017 so na voljo dovolilnice :

Zaradi vse večjega povpraševanja, je dvig možen v času uradnih ur po predhodni rezervaciji, vsak član RD Bohinj pa lahko koristi 2 dneva do 31.08.2017, zatem se dnevi sprostijo. Dovolilnico se mora vrniti najkasneje 5 dan po ribolovu.

 

 

Pisarna ribiške družine je v stavbi Zavoda za gozdove na Grajski ul. 10 v Boh. Bistrici, ( v bližini gostišča Zoisov grad ). Uradne ura so vsak torek med 17.00 uro in 19.00 uro, v času počitnic (julij -september) pa od 17:00 do 18:00, v primeru da je ta dan praznik je pisarna zaprta.

 

 

Vsa informacije v zvezi delovanja RD Bohinj dobite na naslednjih gsm tel. številkah:

051 331 203 Miro STARE           -  Predsednik RD Bohinj

040 468 990  Marko GRADNIK   -  tajnik, vodja ribiških čuvajev

031 605 038  Blaž SELAN           -  ribogojec, gospodar

041 904 099  Leopold SELAN     -  blagajnik

 

 

DOBER PRIJEM !

 

       Tajnik RD Bohinj:                                                                           Predsednik RD Bohinj:

       Marko GRADNIK                                                                              Miro STARE