RIBIŠKA DRUŽINA BOHINJ                                                       

Jelovška c. 5                                                       

4264 BOHINJSKA BISTRICA

Tel/Fax :04 572 18 32

www.bohinj.si/rd/

Email : rd.bohinj@cc-line.si

 

Št. računa: 07000-0000478591                                                                          DŠ: 20960506

                                                                                               MŠ: 1141953

Datum: november  2018

 

OBVESTILO 4/2018

 

 

  1. 1.ČLANARINA ZA  LETO 2019  

Članarina za leto 2019 znaša za člane 80,00 € (pridružene člane 70 €) , dijake in študente ( potrdilo o šolanju) 40,00 € in učence 20,00 €. Članarino je potrebno poravnati najkasneje do 15.12. 2018. Vsak član RD Bohinj, ima priloženo položnico za plačilo članarine. V kolikor članarina ne bo poravnana do 15.12.2018 bomo smatrali, da neplačniki niso zainteresirani za članstvo v RD BOHINJ.

 

 

       02. VRAČILO LETNIH RIBOLOVNIH DOVOLILNIC

Vse člane posebej opozarjamo na vračilo ribolovnih dovolilnic z pravilno izpolnjeno statistiko uplena, nepravilno izpolnjena statistika uplena in ribolovnih dni se obračuna 1 delovno uro( 14.- Eur).Dovolilnice in karton za gosta  se vrne v celoti (ne samo kopij izpolnjene statistike), po želji pa se vrnejo ob prevzemu dovolilnice za naslednje leto.

 Zadnji rok za vračilo je 15.12.2018 . Vsi, ki do predvidenega datuma ne bodo vrnili dovolilnic za leto 2018, v letu 2019 niso upravičeni do letne ribolovne dovolilnice. Omenjeni ukrep bomo striktno upoštevali. Za neopravljene ure so predvidena denarna nadomestila v znesku 14,00 € za uro ( sklep Zbora družine ) .

 

 

  1. 3.RIBOLOV SULCA  

Upravni odbor RD Bohinj je na 40. redni seji dne 14.11.2018 sprejel sklep, da tudi letos omogoči članom družine ribolov sulca v  R2 - Savi Bohinjki. Sprejet je sklep, da se lahko upleni največ 5 sulcev v ribolovni sezoni , ki traja od 15.11. 2018 do 14.02.2019.

 

 

  1. 4.DONACIJA RD BOHINJ 

http://www.durs.gov.si/si/aktualno/namenitev_dela_dohodnine_za_donacije_za_leto_2018/

na gornji povezavi lahko potegnete s spleta obrazec za donacijo dela dohodnine , s katero lahko namenite  0,5 % dohodnine RD Bohinj,. Vsa tako zbrana sredstva bojo izključno namenjena dokončanju ribogojnice.  

 

  1. 5.ŽEBLJIČKI ZA PRAPOR  

 

Zaradi še vedno velikega zanimanja vas obveščamo, da je še vedno možno naročiti  žebljička za prapor in sicer srebrnega po 20,00 Eur ali zlatega po 30,00 Eur, z vgraviranim imenom donatorja. Naročila vseh interesentov sprejema blagajnik SELAN Polde.

 

 

Vsa informacije v zvezi delovanja RD Bohinj dobite na naslednjih gsm tel. številkah:

 

 

051 331 203  Miro STARE                 -  Predsednik RD Bohinj

040 468 990  Marko GRADNIK         -  tajnik, vodja ribiških čuvajev

031 605 038  Blaž SELAN                 -  ribogojec, gospodar

041 904 099  Leopold SELAN           -  blagajnik

 

DOBER PRIJEM !

 

 

       Tajnik RD Bohinj                                                                                           Predsednik RD Bohinj:

        Marko Gradnik                                                                                                     Miro Stare