RIBIŠKA DRUŽINA BOHINJ                                                       

Jelovška c. 5                                                               

4264 BOHINJSKA BISTRICA

Tel/Fax :04 572 18 32

www.bohinj.si/rd/

Email : rd.bohinj@cc-line.si

 

Datum: februar 2019

 

 

Zadeva: VABILO

 

Spoštovani !

 

 Na podlagi 20. člena Statuta Ribiške družine Bohinj, Vas upravni odbor, vabi na

 

letni zbor družine, ki bo v soboto 02.03.2019 ob 10.00 uri

 

v ECO hotelu Bohinj; Triglavska 17, 4264 Bohinjska Bistrica

 

Predlagan je naslednji dnevni red:

 

 1. 1.Otvoritev, izvolitev in potrditev organov zbora, 

 2. 2.Poročilo verifikacijske komisije, 

 3. 3.Realizacija programa dela in finančnega načrta v letu 2018,  

 4. 4.Poročila Predsednikov komisij in potrditev poročil komisij, poročilo nadzornega odbora in predlog razrešnice starim organom družine, 

 5. 5.Razprava na poročila, 

 6. 6.Beseda vabljenih gostov, 

 7. 7.Volitve, 

 8. 8.Spremembe Statuta RD Bohinj, 

 9. 9.Program dela za 2019, 

 10. 10.Podelitev priznanj RZS, 

 11. 11.Pobude članov RD Bohinj, 

 12. 12.Razno. 

 

Pravica in dolžnost članov družine je , da sodelujejo pri delu in odločanju v organih družine , zato od vseh Vas pričakujemo zanesljivo udeležbo.

 

 

 

 

      Tajnik RD Bohinj:                                                                          Predsednik RD Bohinj:

       Marko GRADNIK                                                                                 Miro STARE

 

 

     Vabljeni:

 

     Priloge:

 

P.S. Po zboru družine nadaljujemo s tradicionalnim srečanjem.