Pravilniki

Statut Ribiške družine Bohinj
statut_ribiske_druzine_bohinj.pdf

Pravilnik o izvajanju športnega ribolova v Ribiški družini Bohinj (2017)
Pravila_športnega_ribolova_2017_člani_RD.pdf

Pravilnik o disciplinskem postopku
pravilnik_o_disciplinskem_postopku.pdf

Pravilnik o priznanjih
pravilnik_o_priznanjih.pdf

Etični kodeks slovenskih sladkovodnih ribičev
eticni_kodeks_slovenskih_sladkovodnih_ribicev.pdf